1. De houtsnipperpas kunt u gratis aanvragen.
 2. De pas vertegenwoordigt een waarde.
 3. De Houtsnipperpas dient om punten te sparen. Bij oneigenlijk gebruik/ fraude zal de pas worden geweigerd.
 4. De Houtsnipperpas wordt uw eigendom.
 5. De waarde van de Houtsnipperpas is overdraagbaar naar een andere Houtsnipperpas.
 6. U kunt in het bezit komen van een Houtsnipperpas door het volledig invullen van een inschrijfformulier of via de www.houtsnipper.eu .
 7. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij alle deelnemende winkeliers.
 8. De Houtsnipperpas is een waarde document.
 9. Als men een Houtsnipperpas is verloren of deze is gestolen, dan kan men een nieuwe pas aanvragen bij een van de deelnemende winkels of via www.houtsnipper.eu , waarna de oude pas wordt geblokkeerd en waar mogelijk de punten worden overgezet naar de nieuwe pas. Als een Houtsnipperpas is gebroken of beschadigd, kan men deze inleveren bij een deelnemende winkelier en zal deze worden vervangen. De waardepunten zullen op de nieuwe pas worden gezet.
 10. Als u bij een deelnemende winkelier voldoet aan het minimale aankoopbedrag, heeft u meteen al recht op één of meer punten, al naar gelang de voorwaarden bij de desbetreffende winkelier.
 11. De punten worden op de chip van de Houtsnipperpas geladen.
 12. De punten zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 13. U kunt te allen tijde punten verzilveren bij aankoop van artikelen bij de deelnemende winkeliers.
 14. Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 15. Bij het stopzetten van de Houtsnipperpas zal dit tijdig en duidelijk bekend worden gemaakt en zal er een periode van zes maanden in acht genomen worden om gespaarde punten te verzilveren.
 16. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Houtsnipper.